Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
facebook


Poznaj Bory Tucholskie

Bory Tucholskie to drugi co do wielkości kompleks leśny w Polsce. Jest to kraina o unikalnych walorach przyrodniczych...

dowiedz się więcej...
Łowisko rybackie
Bory Tucholskie
 

Gmina Cekcyn ( 25.000 ha, 6.500 mieszkańców, 70% zalesienia, ponad 20 jezior) leży na terenie największego w Polsce kompleksu leśnego " Bory Tucholskie". Rzeźba tego terenu ukształtowana została ponad 20.000 lat temu przez lodowiec skandynawski. Dominującą formą na tym obszarze jest piaszczysta równina sandrowa.
Lodowiec pozostawił po sobie liczne jeziora rynnowe. Największym jest Jezioro Wielkie Cekcyńskie (134 ha powierzchni, 34 m głębokości.) Północno-zachodnią granicę gminy tworzy rzeka Brda. Gmina Cekcyn to część Tucholskiego Parku Krajobrazowego utworzonego w 1985 r. w celu obrony najcenniejszych fragmentów przyrody i krajobrazu Borów przed niekorzystnymi (obszar 36.983 ha, strefa ochronna 15.946 ha). Lasy Państwowe na terenie gminy Cekcyn utworzyły w 1995 r. Leśny Kompleks Promocyjny "Bory Tucholskie".

Odgrywa on wiodącą rolę m.in. w zakresie proekologicznej gospodarki leśnej, aktywnych form ochrony przyrody, badań naukowych oraz edukacji przyrodniczo-leśnej. Najcenniejsze pod względem przyrodniczym tereny wyłączono z działalności gospodarczej i objęto rezerwatową ochroną przyrody, które stanowią:

1. Rezerwat " Cisy Staropolskie" im. Leona Wyczółkowskiego w Wierzchlesie (utworzony w 1827 r.)
2. Rezerwat "Jelenia Góra" utworzony w 1996 r.)
3 Rezerwat "Źródła Rzeki Stążki" ( utworzony w 1993 r. dla ochrony fragmentu doliny rzeki Stążki wraz z jej źródłami noszącymi nazwę " Wodogrzmoty Krasnoludków")
4. Rezerwat "Dolina Rzeki Brdy" (utworzony w 1994 r. dla ochrony rzeki Brdy o wyjątkowych walorach przyrodniczo-krajobrazowych)
5. Rezerwat "Bagna nad Stążką" (utworzony w 1999 r. dla ochrony torfowisk wraz z lasami położonymi w rozlewisku rzeki Stążki)

O wysokim stopniu naturalności szaty roślinnej naszej gminy świadczą licznie reprezentowane relikty, do których należą np. Cis pospolity, jarząb brekinia, grzybień biały, rosiczka, bagno zwyczajne, storczyki. Występuje tu również ok. 250 gatunków porostów (wskaźnik czystości środowiska). Bardzo długa jest także lista grzybów, ok. 100 gatunków jadalnych, które w sezonie letnim i jesiennym przyciągają rzesze grzybiarzy. Świat zwierząt najliczniej reprezentowany jest przez grupę ptaków. Najcenniejsze gatunki objęto prawną ochroną. Niektóre z nich to: bocian czarny, orzeł bielik, rybołów, puchacz, kormoran, zimorodek. Wędrując szlakami leśnymi, spotkać można zwierzęta zaliczane do gromady ssaków, np. lisa, sarnę, jelenia, borsuka, dzika, bobra, czy też wydrę.
Licznie reprezentowany jest świat nietoperzy, spośród których spotyka sie aż 10 gatunków.
Charakter leśno-rolno-wodny gminy przejawia się także w kulturze regionu. Dawniej zamieszkiwała tu ludność pod względem gwarowym zwana Borowiakami . Żyli oni z lasu (zbieractwo runa leśnego, pszczelarstwo, łowiectwo, przetwórstwem, uprawą lnu i hodowlą owiec. Świadectwem tożsamości regionu są pozostałości w krajobrazie dawnej kultury materialnej. Tu i ówdzie spotyka się drewniane chaty stodoły kryte strzechą, przydrożne kapliczki i krzyże (tzw. "Boże męki").
 

Od czerwca br. zapraszamy do  nowo powstałego pola do minigolfa na cekcyńskiej plaży . Wstęp w/g cennika wymagany jest dokument tożsamości.
 

 
 

 

"Nad Jeziorem"
Cekcynek 40, 89-511 Cekcyn,
Tel: 668 163 916