Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
facebook


Poznaj Bory Tucholskie

Bory Tucholskie to drugi co do wielkości kompleks leśny w Polsce. Jest to kraina o unikalnych walorach przyrodniczych...

dowiedz się więcej...
Łowisko rybackie
Bory Tucholskie
 

Regulamin Nad Jeziorem

Prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

 Nad Jeziorem prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych oraz turystycznych.

DOBA HOTELOWA
 • Pobyt rozpoczyna się w dniu przyjazdu od godz. 15:00, a kończy w dniu wyjazdu o godz. 11:00.
 • Po zgłoszeniu zamiaru wymeldowania przez Klienta, ośrodek może sprawdzić stan zajmowanego przez niego pokoju.
OPŁATA ZA POBYT
 • Opłaty za zakwaterowanie określone w "cenniku " stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu, regulowane są w całości z góry. Klucz do pokoju wydawany jest tylko Klientom mającym w pełni opłacony pobyt.
 • Klienci  zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika. W celu potwierdzenia tożsamości, Klient ma obowiązek okazać dokument tożsamości z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001nr 87 poz.960).
 • Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego zajazdu. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.
 • Ośrodek nie pobiera kaucji za użyczenie gościom ośrodka sprzętu jak: grill, leżaki. Klient zobowiązuje się jednak do prawidłowego użytkowania udostępnionego sprzętu i zwrócenia go w wyznaczonym terminie w stanie niepogorszonym. W przypadku zniszczenia, zgubienia lub uszkodzenia udostępnionego sprzętu z winy Klienta, zobowiązany jest niezwłocznie pokryć koszty jego naprawy lub zapłacić jego równowartość, jeśli sprzęt został zgubiony lub nie nadaje się do naprawy.
 • Najmując pokój gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt może nie uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.
SAMOCHODY
 • Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, jedynie zamykany w godzinach ciszy nocnej. Ośrodek nie odpowiada za przechowanie pojazdu i w związku z tym nie odpowiada za szkody związane z uszkodzeniem lub utratą pojazdu, jak i rzeczy się w nim znajdujących.
 • Klient przed rozpoczęciem pobytu jest informowany o obowiązujących zasadach parkowania.
 • Zabrania się parkowania samochodów na terenach zielonych oraz mycia i sprzątania samochodów na terenie obiektu.
ZWIERZĘTA DOMOWE
 • Klient przywożący ze sobą psa lub inne zwierze domowe zobowiązany jest zachować wszelkie środki czystości oraz bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom bądź pracownikom . W szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono w naszym ośrodku.
RZECZY WARTOŚCIOWE
 • Za rzeczy wartościowe (pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności) właściciel "Nad Jeziorem" nie odpowiada.
KORZYSTANIE Z SAUNY
 • Korzystanie z sauny wg cennika.
 • Płatne przed wykonaniem usługi.
 • Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z sauny.
 • Należy przestrzegać zasad higienicznych przed wejściem do sauny.
 • Klient korzysta z sauny na własną odpowiedzialność, wejście jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego, że stan zdrowia pozwala mu na korzystanie z ww. urządzenia.
INNE
 • Obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 7.00. Każdy z Państwa otrzymuje wraz z kluczem do pokoju również klucz do drzwi wejściowych, prosimy o ich zamykanie podczas trwania ciszy nocnej.
 • Klienci korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Klientów zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
 • Za bezpieczeństwo i opiekę nad małoletnimi dziećmi odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie, zwłaszcza z uwagi na fakt, iż w pobliżu ośrodka znajduje się zejście do jeziora oraz szosa.
POKOJE
 • Zabrania się korzystania w pokojach z piecyków, grzejników, grzałek, suszarek do grzybów, urządzeń do gotowania, nagrzewnic gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV, telefonicznych oraz komputerowych.
 • W pokojach nie wolno palić ani używać otwartego ognia. Właściciel ma prawo obciążyć osoby które nie stosują się do tego zakazu, karą umowną w maksymalnej wysokości 300 zł za każde dodatkowe sprzątanie i malowanie pokoju, wynikające z naruszenia tego zakazu.
 • Odpadów higienicznych nie należy wrzucać do toalety.
 • Śmieci w miarę możliwości sortujemy, pojemniki do segregacji znajdują się na terenie posesji, od strony ogrodu.
 • Wszelkie awarie i usterki należy zgłaszać pracownikom obiektu niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
 • Klient może organizować uroczystości okazjonalne w wynajmowanym pokoju tylko po uprzednim uzyskaniu zgody kierownictwa obiektu i w granicach czasowych określonych tą zgodą.
 • Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) zajazdu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju właściciel obiektu może zwrócić się do klienta z rachunkiem poniesionych strat, celem dokonania przez klienta zapłaty za wyrządzone szkody.
 • W momencie przekazania przez recepcję klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami. Na życzenie pokój może zostać sprzątnięty, w tym celu należy uzgodnić szczegóły z personelem obiektu.
 • Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości 30% ogólnej kwoty zamówienia.
 • Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
 • Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez Klienta rezerwacji pobytowej.
 • Przy organizacji większych imprez, jak np. pobyt grup szkolnych, zakładowych, kursokonferencji, wymagane jest uprzednie zawarcie umowy określającej szczegóły zamówionej usługi.
 • W obiekcie zabronione jest:
  • zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa,
  • zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących Klientami) w pokojach bez zgody kierownictwa,
  • zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite. Zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Pracownicy ośrodka mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 • Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 • Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia zajazdu bez zwrotów kosztów.
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju zostaną zwrócone na koszt Klienta na wskazany przez niego adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc, a następnie zniszczone.
 • Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od zameldowania. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
 • Regulamin obiektu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, w drodze indywidualnego zapoznania się przez Klienta przy czynnościach meldunkowych na tablicy informacyjnej oraz w pokojach gościnnych.

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 01.07.2021 r.

 

"Nad Jeziorem"
Cekcynek 40, 89-511 Cekcyn,
Tel: 668 163 916